Rabbin Ute Steyer - tillika Sveriges första kvinnliga rabbin - besöker oss i Lund under denna vecka och håller en föreläsning om profeten Jeremia över rubriken »Profeten som sanningssägare och vittne: Profeten Jeremia och Klagovisorna». Vill du träffa henne och lära mer om Jeremia och Klagovisorna är du välkommen på onsdag 3 april kl 19.00 i LUX:B237.