En av Purimhögtidens centrala mitsvot är att höra megillat Ester (dvs Esters bok i Bibeln) läsas från början till slut och på det sättet höra berättelsen om hjältinnan Ester och hur hon räddar det judiska folket undan den onde Haman. Under läsningen är det en sed att man buar och "utplånar" Hamans namn varje gång det hörs i texten. Har du inte möjlighet att höra texten läsas i en synagoga kan du ta del av läsningen i filmen ovan. Efter tio och en halv minut har man där kommit fram till kapitel tre där Hamans namn första gången nämns - och följaktligen utbuas.

Chag sameach!