Att man blåser shofar under rosh hashana och jom kippur är väl bekant, men vad gör man med sin shofar under övriga året? Här är ett möjligt svar på frågan...

Shabbat shalom