På onsdag denna vecka är det sjuttiosex år sedan Auschwitz-Birkenau befriades, något som numera uppmärksammas genom en internationell minnesdag för Förintelsens offer. 

Runt om i Sverige uppmärksammas dagen genom olika manifestationer, bland annat anordnar Forum för levande historia en digital minnesceremoni för Förintelsens offer som sänds live den 27 januari klockan 17.00 till 18.15 med tal, musik och ljuständning via denna länk och Judiska församlingen i Malmö håller en videoinspelad minnesceremoni som kan ses på församlingens hemsida den 27 januari klockan 19.00 till 21.00.