Ana b'Cho'ach (אנא בכח) är en liturgisk hymn som återfinns i kabbalat shabbat-gudstjänsten – dvs den gudstjänst då man hälsar sabbaten välkommen. Bönen sägs vara skriven av Rav Nehunia Ben Hakannah, en rabbin som levde på 100-talet evt och enligt judiska kabbalister uppfattas som en av deras läromästare och av en del sägs vara författare till det mystika verket Bahir. Mer troligt är dock att den skrevs på medeltiden.

Ana b'Cho'ach består av fyrtiotvå ord uppdelade på sju verser / meningar med sex ord vardera, där kabbalisterna menar att detta sjutal motsvarar såväl veckans sju dagar som sju sefirot så när man reciterar dessa gör man en symbolisk vandring uppåt. Men ännu viktigare för kabbalisterna är att begynnelsebokstäverna i dessa fyrtiotvå ord tillsammans utgör det som kallas Guds 42-bokstäversnamn, ett hemligt namn på Gud som finns fördolt i Toran. Genom att meditera över dessa bokstäver kan man, enligt en del kabbalister, ta sig tillbaka till själva skapelseögonblicket och där få del av den energi med vilken världen skapades.

I klippet här ovan kan du höra Dikla Hacmon Orbach sjunga denna hymn. Texten hittar du här nedanför.

ANA B'CHO'ACH We, we beg Hashem with the strength and greatness of thy right arm, untangle our knotted fate. Accept your people's song, elevate, elevate and purify us We beg Hashem with the strength and greatness of thy right arm, untangle our knotted fate. Accept your people's song, elevate and purify us Please, heroic one, those who pursue your uniqueness guard them as the pupil of an eye. Bless them, purify them, pity them May your righteousness always reward them. Powerful and Holy One Powerful and Holy One, in goodness lead your flock. Unique and proud one, to your people turn, who remember your holiness. Accept our cries, and hear our screams, oh knower of mysteries. (Blessed is the name of his noble kingdom forever and ever.)