Under veckan som gått avled skämttecknaren Al Jaffee, ett namn som väcker nostalgiska och ljuva minnen för dem av oss som vuxit upp med humortidningen (Svenska) Mad där vi kunde njuta av hans vik-in-bilder och ”avdelningen för avsnoppande svar på dumma frågor”. 

Jaffee – precis som hela gänget bakom Mad Magazine – var genuint judisk, inte religiöst judisk – det avskräckte hans djupt religiösa mamma honom ifrån – men på ett sekulärt, kulturellt vis. Därför kan det kanske synas märkligt att han under trettiofem år tecknade en serie i Chabad-tidningen The Moshiach Times där huvudpersonen ”The Shpy” – till lika delar agent och toralärd – förde en oavbruten kamp mot jetzer ha-ra, den onda driften. Samtidigt var det kanske inte så märkligt, för precis som Nathan Abrams konstaterat kan Mad Magazine tolkas som en sekulär Talmud där satiren används för att uppfostra sina läsare i en ”alternative Jewish sensibility”. 

Av alla minnesteckningar som fyllt webben de senaste dagarna känns det välmenande rådet från Jeffrey Salkin värt att citera:

So, Al, when you get to heaven, God will ask you questions. The Talmud even lists them for us.
Those questions won’t be stupid.
Just do yourself a favor.
Don’t — I repeat, don’t — give any snappy answers.