Igår skrev jag en bloggpost om lag baOmer-firandet i Meron med anledning av att tiotusentals chassider efter ett års (covid)uppehåll återigen strömmade till Meron för att uppmärksamma årsdagen av R. Shimon bar Jochais dödsdag, för att idag på morgonen – när jag skulle lägga upp texten – mötas av beskedet att ett fyrtiotal av dessa chassider omkommit i nattens tragiska olycka. 

Att chassider samlas i Meron just den trettiotredje dagen i omer-räkningen hänger samman med två saker. Enligt Talmud sände Gud en fruktansvärd farsot över Israel på 100-talet. Under denna skall 24000 av Rabbi Akivas lärjungar ha dött, innan farsoten upphörde just den trettiotredje dagen i omer-räkningen. 

En av de få lärjungar som överlevde var Rabbi Shimon bar Jochai som enligt judiska mystiker är författaren till Zohar, den judiska mystikens portalverk. Traditionen lär att bar Jochai senare dog och begravdes den trettiotredje dagen i omer-räkningen, och därför samlas man vid hans grav i Meron för att uppmärksamma hans yahrzeit, årsdagen av hans död. 

Utöver att högtidlighålla bar Jochais yahrszeit är det idag sed bland chassider att man denna dag klipper sina treåriga söners hår för första gången, och att man denna dag också tänder stora eldar. Detta kan ske – och sker – var som helst, men har under årens gång fått gigantiska proportioner just i Meron. 

Så låt oss sända en tanke till de judar från bland annat den chassidiska gruppen Toldot Aharon som omkom i nattens olycka, och varför inte göra det genom att lyssna på en av de män som omkom, Shragi Gestetner, som var en omtyckt artist inom charedivärlden.