På svensk television har »Svenska nyheter» nypremiär ikväll. Dess israeliska motsvarighet heter Eretz Nehederet (»Ett fantastiskt land»), där man nyligen gjorde ett satiriskt inslag om hur svårt det är för de israeliska myndigheterna att få landets charedim (»ultraortodoxa») att följa landets corona-bestämmelser. Inslaget – och framför allt det satiriska porträttet av den religiöse auktoriteten R. Chaim Kanievsky – har väckt enorm debatt som du kan läsa mer om här.

På webben finns några äldre, översatta inslag om du vill bekanta dig med deras satiriska sätt att hantera corona-situationen i Israel: