Bob Alper är reformjudisk rabbin i nordöstra USA som i över tjugofem år också ägnat sig åt ståuppkomik med ett material där han på ett sofistikerat sätt anknyter till den judiska humortraditionen. Vitsen här nedan handlar om en israel och en arab som hoppar fallskärm...