Den kväll som vi i Sverige kallar julafton är i chassidiska kretsar känd som nitl nacht och är en kväll med lite speciella traditioner. Från klockan sex på kvällen den 24:e fram till midnatt bedrivs inga talmudstudier utan istället spelar man schack och olika kortspel i jeshivorna, eller – om man är hemma – så utför man olika hushållsgöromål som att städa eller reparera rinnande kranar. Detta är också en kväll då chassidiska par uppmanas att inte ha sex. Men när klockan slagit tolv förändras allt. Då vaknar jeshivorna till liv igen och talmudstudierna återupptas med stor frenesi, och många av dem som inte varit där tidigare under kvällen strömmar dit för att ägna resten av natten åt studier.

För att förstå denna chassidiska sed behöver man gå tillbaka till det medeltida Europa och den kristna »seden» att »ära» sina kristna högtider med att attackera judar. Att förbjuda Torastudier och stänga rituella bad denna kväll var helt enkelt ett sätt för det judiska ledarskapet att förhindra att församlingens judar utsatte sig för livsfara denna kväll genom att lämna sina hem. En lite mer mystik förklaring handlar om att torastudiet innebär att frigöra gudomliga gnistor, vilket man menade var synnerligen olämpligt att göra denna »onda» kväll då avgudadyrkan var så stark, och när Baal Shem Tov senare tillfogade att de barn som befruktades denna kväll skulle bli avfällingar så satte det stopp för all sexuell aktivitet dessa timmar.

Idag – när relationen mellan judar och kristna präglas av betydligt lägre aggressivitet – har dessa argument för nitl nacht inte samma sting som för tre-fyrahundra år sedan, och seden att fira nitl nacht har följaktligen börjat försvinna till förmån för nya, moderna seder – åtminstone i USA – som att gå på bio och äta på kinesrestauranger. I chassidiska kretsar lever dock nitl nacht kvar – men idag mer av tradition än av en politisk och religiös verklighet. Sannolikt är man fortfarande medveten om kopplingen till julen, men frågan är om den inte först och främst betraktas som något judar alltid gjort och därför varken kan eller ska förändras.