Vi har nu kommit till den tid på året då en del av er studenter funderar över vad ni ska läsa nästa termin. En del av er har frågat mig vad judaistiken ger nästa termin, och till er – och alla andra presumtiva studenter – följer här en kort presentation av de kurser som erbjuds nästa termin.

Judaistikens »nav» är den grundkurs som vi ger, en grundkurs som är uppdelad över två terminer och utan problem kan läsas i valfri ordning och oberoende av varandra. Vill man kan man kombinera judaistikens grundkurs med modern hebreiska eller jiddisch som båda ges som halvtidsstudier vid Lunds universitet. 

Den del av grundkursen som ges under hösten – i kurskatalogen kallad »Grundkurs II» (JUDA12) – består av två delkurser – »Judendom som levd religion» och »Klassiska judiska texter» – och tillsammans med de delkurser som ges nu under våren (»Judisk historia och minne» samt »Judisk humor och identitet») ger dessa fyra kurser sammantaget en god judaistisk grund att bygga vidare på. Alla dessa fyra kurser går också att läsa som fristående 7,5 hp-kurser, vilket ju flertalet av ni studenter också gör. 

Judendom som levd religion

På »Judendom som levd religion» (JUDA33 / JUDD33) riktar vi fokus på hur modern judendom levs och gestaltas idag med tonvikten lagd på judiska högtider och passageriter, men för att förstå dem behöver vi naturligtvis också bekanta oss med en grundläggande religiös judisk terminologi. För att illustrera och i viss mån förstå dessa högtider och ritualer – liksom mångfalden i hur de uppfattas – kompletteras kurslitteraturen med en del filmklipp samt läsandet av en skönlitterär roman. 

Klassiska judiska texter

På kursen »Klassiska judiska texter» (JUDA34 / JUDD34) är det judendomens centrala, heliga texter som står i fokus, och under kursens gång läser vi utdrag ur Bibeln, Talmud och midrash liksom medeltida bibelkommentatorer, påskhaggadan och siddur (bönboken) och bekantar på det sättet oss med dessa texters kännetecken. Som en röd tråd genom hela kursen återkommer Moses – det vill säga den gestalt som ledde Israels barn ur Egypten – vilket innebär att du efter kursen kommer att ha lärt dig hur den judiska traditionen beskriver och uppfattar Moses. 

***

För dem av er som redan läst dessa kurser, alternativt nördigt vill fördjupa er, ges också två fristående kurser på högre nivå i studiesystemet. Officiellt är de C-kurser, men detta berör främst de av er som har för avsikt att ta ut en kandidatexamen i judaistik. Tillhör du dem föreslår jag att du kontaktar mig så ska jag försöka reda ut den inte helt transparanta vägen fram till en kandidatuppsats. Men förutsatt att du läst och tenterat av minst 15 hp judaistik tidigare – detta är det »hårda» förkunskapskravet – så är dessa kurser tillgängliga som fristående kurs för i princip alla. 

Judisk mystik 

Kursen »Judisk mystik» (JUDD28) handlar – precis som namnet säger – om den judiska mystikens historia och centrala verk, vilket då inbegriper en del gestalter och en hel del mystik terminologi och tänkande. Merparten av kursen är en kronologisk genomgång av olika perioders mystika uttryck, där vi på kursens obligatoriska webinarier – alla seminarier är alltså webbaserade – diskuterar textutdrag ur de olika periodernas centrala verk. Mystika texter är inte lätta att läsa och förstå, så den här kursen brukar upplevas som både lärorik och jobbig i och med att den är så pass textintensiv som den är. 

Sionism – från utopi till ideologi

På kursen » Sionism – från utopi till ideologi» (JUDD29) studerar vi sionismens historia med fokus lagd på perioden 1880–1948, det vill säga den period då i princip alla de ideologiska tankar som än idag präglar staten Israel formulerades, men kursen inkluderar även staten Israels historia. På kursens obligatoriska webinarier – även på denna kurs är alla seminarier webbaserade – fördjupar vi oss i olika texter författade av ett urval av de sionistiska tänkare och ideologer som på olika sätt formade den framväxande sionismen och det samhälle som senare utropades som staten Israel. Precis som mystik-kursen är även detta en textintensiv kurs, varför jag brukar rekommendera att man inte läser dessa två kurser samma termin. 

***

Utöver dessa kurser ges även kurser på avancerad nivå, där jag skulle vilja rekommendera kursen Jewish Tradition – Classic Rabbinic Texts (TRVN13) som fungerar som en fördjupning av kursen Klassiska judiska texter. För tillträde till kursen krävs dock bland annat kunskaper i hebreiska, varför en del av er därmed inte är behöriga. Men lugn, bara lugn: om allt går enligt planerna kommer denna kurs att dyka upp under 2019 i en ickespråklig version med lägre förkunskapskrav.