För två år sedan kunde man i svensk press läsa rubriker som »Västra muren kan bli en jämställd böneplats» och »Kvinnornas seger efter 27 års kamp vid muren» eftersom den israeliska regeringen då tagit ett beslut att inrätta en ny sektion vid Västra muren som ett komplement (eller en kompromiss) till den manliga respektive kvinnliga avdelning som funnits där under lång tid, en ny sektion där män och kvinnor skulle kunna be och fira gudstjänst sida vid sida. Syftet var att minska de sammandrabbningar som regelbundet sker en gång i månaden då Women of the Wall, en grupp med feministiska judar (varav många har koppling till amerikansk reformjudendom), samlas vid muren för att be och läsa högt ur Toran vilket då bemöts med okväden och diverse kastade föremål från männens avdelning. Aktivisterna var hyfsat nöjda med beslutet och beskrev det bland annat som »en stor seger att vi fått till en ändring på den allra heligaste platsen. Det är ett erkännande av att kvinnor har rätt att behandlas som jämlikar vid Västra muren.» Idag, två år senare, har fortfarande inget hänt och frågan om kvinnors plats vid Västra muren är lika infekterad som tidigare – vilket två exempel från den senaste tiden exemplifierar. 

För tre veckor sedan var Mike Pence, USA:s vicepresident, på ett kort besök i Jerusalem och skulle då bland annat besöka Västra muren, vilket självfallet fick pressfotograferna att ana fotomöjligheter med större genomslagskraft än standardbilderna med det obligatoriska handslaget. Men inte alla fotografer fick chansen att få de bästa platserna. Hade de »fel» kön fick de inte komma fram till muren.  

Å häromdagen fördes en intensiv diskussion i Knesset om Västra murens skötsel där man uppenbarligen även började diskutera Women of the Wall, för under debattens gång meddelade en av de ortodoxa rabbinerna att Murens kvinnor är »clowner» och att om de skulle få sin vilja igenom skulle man snart ha bar mitzva för hundar vid muren. 

Det rabbinerna är oroliga för är att platsens helighet skall ta skada – men frågan är hur man då ska tolka det faktum att biltillverkaren Ferrari i höstas fick lov att parkera ett tiotal sportbilar framför muren för att uppmärksamma sitt 70-årsjubileum. Sportbilar får alltså komma nära muren, men inte kvinnor!