Simchat Tora - som i år inleds några minuter efter att jag lagt upp denna text - utgör kulmen på de tre veckors judiskt högtidsfirande som inleddes med Rosh hashana. I synagogor runt om i världen dansar man med synagogans tora-rullar - instängda i sina fodral eftersom de inte ska studeras - för att fira att man fullbordat ytterligare en läsning av Toran från början till slut. På högtidens morgon markeras detta väldigt konkret, genom att man först läser sista stycket ur Toran och därefter omgående börjar läsa det första stycket.