På onsdag kväll denna vecka inleds det judiska nyåret, Rosh hashana, och med det en tio dagar lång period som kulminerar i och med Jom Kippur, en period då man kan reflektera över sina handlingar och den inställning man haft under det år som gått samtidigt som man beslutar sig för att rätta till sina tillkortakommanden. Bland de seder man just nu kan hitta runt om i den judiska världen hör att man önskar varandra shana tova (umetukah), gott nytt (välsignat) år, blåser i shofar (vädurshorn) samt äter äpplen doppade i honung med välsignelsen »Må det bli Din vilja att låta det nya året bli ett gott och sött år».

Men för uppskattningsvis 30 000 ortodoxa judar, merparten av dem breslov-chassider (och till 99 % män), handlar Rosh hashana om att besöka staden Uman i Ukraina för att uppfylla den uppmaning som Rabbi Nachman, deras ledare, gav sina anhängare när han dog för över tvåhundra år sedan, nämligen att de varje år skulle fira Rosh hashana vid hans grav. Å detta görs med råge idag. Många av dem tillbringar denna vecka i Uman med be vid Rabbi Nachmans grav, men minst lika många kommer till staden för att festa, dansa till tecknomusik och dricka öl…

Rabbin Nachman dog 1810 och direkt efter blev den årliga Rosh hashana-vallfärden en institution som samlade omkringboende breslov-chassider. Den ryska revolutionen satte mer eller mindre stopp för denna sed, och även om det förekom judar som kom hit dröjde fram till 1991 innan vallfärden började bli mer allmänt tillgänglig. Vid den tiden fanns några bänkar i anslutning till graven och de räckte för det mindre antal breslovchassider som då kom för att be vid Nachmans grav. Men med tiden började breslovchassider köpa såväl begravningsplatsen där Nachman var begravd som den mark som fanns runtomkring och började steg för steg bygga upp en vallfärdsplats. Å ju mer de byggde, desto fler chassider kom.

Idag är bänken vid Nachmans grav ersatt av en stor synagoga för 1500 människor, och strax intill finns en annan synagoga som rymmer 4500 människor. Men dessa sextusen platser räcker inte på långa vägar åt alla som kommer dit för att be under Rosh hashana, så övriga 25000 människor får be på gator och torg. Å eftersom män enligt ortodox praxis inte ska be jämsides med kvinnor är kvinnor mer eller mindre förbjudna att komma till Uman under denna vecka. Vill du läsa mer om detta, se exempelvis denna artikel av Nadine Epstein: Pilgrimage to Uman.