Agunnaryds stolthet har satt in en charmattack mot israeliska charedim (»ultraortodoxa») och nyligen gett ut en förkortad version av sin möbelkatalog riktad till denna tiondel av Israels befolkning. På katalogens bilder är Ikeas bokhyllor fyllda av Talmud-volymer och annan religiös litteratur och i Ikeaköket serveras frukost till yngre killar med peyes (»tinningslockar»). Ikea har ju gjort sig kända för sitt mångfaldsarbete som på olika sätt präglat katalogernas bilder så att bilderna nu även inkluderar religiösa judar är på sitt sätt lovvärt. Det problematiska - och samtidigt lite tragikomiska - är att det endast är män som finns avbildade på katalogens bilder. 

Detta är helt i enlighet med charedisk ideologi där kvinnor inte ska avbildas på bild. Det finns idag en ikonisk bild där Barack Obama och hans personal spända sitter samlade för att följa jakten på Bin Laden. När samma bild publicerades i Di Tzeitung - en New York-baserad tidning riktad till amerikanska charedim - var Hillary Clinton och Audrey Tomason digitalt raderade. Helt i enlighet med charedisk ideologi, men väldigt svårt att försvara. 

Ikeas charmoffensiv har självfallet mötts med raljerande kritik, och flera judiska röster säger sig nu se fram mot den dag då charediska män använder Ikeas kastruller för att laga mat till familjen för att sedan inhandla ett platt paket och på egen hand skruva ihop sin nyinköpta möbel. Allt i sin tillrättalagda kvinnobefriade miljö. »Let the men have Ikea. It’s all theirs. Let the men cook with the Ikea cookware, and do laundry using those trusty, if rickety, Ikea laundry hampers.»