Imorgon är det Tu bishvat, en av de mindre kända högtiderna i den judiska högtidskalendern. Ibland kallas högtiden trädens nyårsdag, och var på talmuds tid en »skattedag» då bönder räknade ut hur mycket man ägde och betalade tionde på detta. I 1500-talets Safed (i norra Israel) gjorde kabbalisterna (judiska mystiker) om högtiden till en mystik högtid där man uppmärksammade likheten mellan ett träd och det traditionella sefirot-mönstret - sefirot är de gudomliga emanationer som mystiker säger att Gud uppenbaras genom - men den ritual som de utformade fick ingen större spridning.

Idag firas högtiden på två delvis olika sätt. De tidiga sionisterna startade en tradition som än idag uppmärksammas i Israel, nämligen att man denna dag planterar nya träd. Å även utanför Israel händer det att judiska församlingar planterar träd, även om det är mer vanligt att man uppmärksammar dagen genom att äta någon frukt och annat som odlats i Israel. Denna sed har i sin tur lagt grund till att högtiden idag blivit något som kan kallas judendomens »ekologiska högtid». I en del kretsar har man nämligen tagit upp den ritual som medeltidens mystiker utformade och utformar den idag så att den liknar den måltid som intas vid pesach. Liksom under sedermåltiden dricks fyra bägare vin, och man äter mat som symboliserar olika typer av människor (jämför med »de fyra sönerna»). Den första bägaren består av vitt vin, som symboliserar vintern. Vid nästa intag av vin häller man i några droppar rött så att man kan se hur vintern sakta övergår till vår, och tredje glaset ska helst likna rosévin. När turen kommit till den fjärde och sista bägaren har våren slagit ut i full blom, och vinet bör vara av den rödaste nyans som går att finna. På samma sätt gör man med de frukter som äts. Minst fyra olika sorters frukt - och ofta många fler - med och utan skal samt kärnor bör välsignas och intagas, och representerar då olika sätt att förhålla sig till världen.

Högtiden må vara en av judendomens »mindre» högtider, men är ett spännande exempel på hur man rituellt kan göra om högtider och ge dem en delvis ny funktion.

Chag sameach!