Du som besökt Auschwitz-Birkenau under senare år kanske minns hur många av barackerna i Birkenau varit uppstöttade med hjälp av olika träkonstruktioner för att undvika att väggarna ska rasa. Nyhetssajten Ynet News berättar nu om det omfattande renoveringsarbete som pågått sedan 2015, ett arbete som skiljer sig från många andra renoveringar på ett tänkvärt sätt. Byggnaderna är i ett enormt dåligt skick, delvis beroende på att marken är fuktig men framför allt för att barackerna redan för sjuttio år sedan var dåligt konstruerade och byggda med dåligt material. Att de fortfarande står upp är på sätt och vis bara det märkligt. Men framför allt är det renoveringens syfte och mål som är lite speciellt. När exempelvis en kyrka renoveras så handlar arbetet om att i görligaste mån återställa byggnaden till sin forna glans. I Birkenau handlar det istället om att renovera så att det inte syns. »Here, the goal is to leave everything unchanged. The biggest compliment for us is when someone says they can't really see a difference afterwards.» Auschwitz-Birkenau är unikt på många sätt…